телефон в шапке

+7-999-464-41-16
900-1800,(GMT+6), Mon.–Fri.

site-name-en

Изображение в левую колонку

Contact Us

Our address:
Russia, 630099,
Novosibirsk,
ul. Каменская, 56
(map)
Tel.:
editorial office:
8-913-985-02-61
managing editor:
8-999-464-41-16
advertising manager:
8-913-785-30-97
Materials for publication should be addressed to:
E-mail: sfs@nsuem.ru
For subscription and purchase of the magazine:
E-mail: sfs@nsuem.ru

© Novosibirsk
State University
of Economics and Management

For permission to use
«SFS Journal» materials,
please apply to the SFS
Journal editorial office

Requisites

ИНН 5406011041
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50701000
р/сч 03214643000000015100

Innovative development of health sector as factor of improvement of quality of medical services

You are here

Pages: 
84-89
UDC Code: 
614.2:355.72:001.895
Authors: 
Klimovskikh N Candidate of Economic Sciences  (nadin180676@yandex.ru)
Iskandaryan G Candidate of Economic Sciences  (iskandaryan.g@yandex.ru)

The problem of improvement of quality of medical care on the basis of improvement of the organizational and economic mechanism of innovative development of a services sector of health care is discussed. The close attention is paid to the directions of innovative and investment activity of producers of medical services, the concept of innovative development of the sphere of medical services and providing a transfer of innovative development.

Files: 
References: 
1. Zharikov V.V., Zharikov I.A., Odnolko V.G., Evseychev A.I. Upravlenie innovacionnymi processami: ucheb. posobie. Tambov: Izd-vo TGTU, 2009. 180 s.

2. Chernenko E.M., Belyaev Yu.M. Povyshenie effektivnosti i kachestva medicinskih uslug na osnove organizacionno-ekonomicheskogo obespecheniya soblyudeniya sovremennyh standartov // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. <<Ekonomika>>. Maykop:Izd-vo AGU, 2012. Vyp. 1 (96). S. 200-207.

3. Yakobson L.I. Ekonomika obshchestvennogo sektora: osnovy teorii gosudarstvennyh finansov. M.: Aspekt Press, 1996. 211 s.

4. Iskandaryan G.O. Osnovnye napravleniya razvitiya sistemy zdravoohraneniya Krasnodarskogo kraya // Trudy Kubanskogo agrarnogo universiteta. 2013. no 4 (43). S. 33-39.

5. Iskandaryan G.O. Formirovanie organizacionnoekonomicheskogo mehanizma innovacionnogo razvitiya sfery medicinskih uslug: dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05 / NOU VPO <<Kislovodskiy institut ekonomiki i prava>>. Kislovodsk, 2014. 223 s.

6. Iskandaryan G.O. Napravleniya sovershenstvovaniya organizacionno-ekonomicheskogo mehanizma innovacionnogo razvitiya sfery medicinskih uslug // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektron. nauch. zhurn. 2014. no4 (64). URL: http://www.uecs.ru.