телефон в шапке

+7-999-464-41-16

site-name-en

Изображение в левую колонку

Contact Us

Our address:
Russia, 630099,
Novosibirsk,
ul. Kamenskaya, 56
(map)
Tel. editorial office:
8-999-464-41-16
advertising manager:
8-913-717-81-96
Materials for publication should be addressed to:
E-mail: sfs@nsuem.ru

© Novosibirsk
State University
of Economics and Management

When reprinting and using
materials, a link to the journal
"Siberian Financial School"
is mandatory

Requisites

INN 5406011041
(Taxpayer Personal
Identification Number)

KPP 540601001
(code of reason
for registration)

FTD in the Novosibirsk Region
(NSUEM private account 20516X20720)
Beneficiary bank::
СИБИРСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
BIC 015004950
ОКТМО
(Russian National Classification
of Municipal Territories)
50701000
Currency bank account
03214643000000015100

The role of the subjects of scientific and educational complexin the development of an innovative economy

You are here

Pages: 
82-91
UDC Code: 
001.895:001.89
Authors: 
Fadeikina Natalia V. Doctor of Economic Sciences, Professor  (fadeikinanv@yandex.ru)
Baranova Inna V. Doctor of Economic Sciences, Professor  (baranova_sifbd@mail.ru)

The essence of the economy based on knowledge, that is innovative economy is considered; various systems of classification of know-ledge are given; the condition of the standard and legal base providing development of economy of knowledge is estimated; the role of the educational and scientific organizations locates in formation and development of innovative economy.

Files: 
References: 
1. Makarov V.L. Ekonomika znaniy: Uroki dlya Rossii // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2003. T. 73, no 5. S. 450-456.

2. Barilenko V.I., Krylova T.D. Rol povysheniya kachestva obrazovatelnyh uslug vuzov i nauchnyh organizaciy v razvitii ekonomiki, osnovannoy na znaniyah // Sibirskaya finansovaya shkola. 2012. no 6. S. 42-47.

3. Barysheva A.V. Ekonomika znaniy - chto eto znachit... URL: http://www/nest-expert.ru/node/55 (data obrashcheniya: 02.02.2015).

4. Mindeli L.E. Konceptualnye aspekty formirovaniya ekonomiki znaniy // Problemy prognozirovaniya. 2007. no 3. S. 121-125.

5. Krylova T.D. Rol obrazovatelnyh i nauchnyh organizaciy v razvitii ekonomiki, osnovannoy na znaniyah // Sibirskaya finansovaya shkola. 2010. no 6. S. 100-115.

6. Gruzkov I.V. Ot industrialnoy ekonomiki k ekonomike znaniy: teoreticheskie aspekty, usloviya i vozmozhnosti perehoda // Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2008. no 3 (16).

7. Lundvall V.-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.

8. Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1993.

9. Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics. 1995. Vol. 19, no 1.

10. Ivanova I. Nacionalnye innovacionnye sistemy // Voprosy ekonomiki. 2001. no 7. S. 59-70.

11. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Progress, 1983.

12. Schumpeter J. Business Cycle: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process. New York: MacGraw-Hill, 1939.

13. Hayek F. Individualizm i ekonomicheskiy poryadok. M.: Izograf, 2000. 287 s.

14. Nort D. Instituty, institucionalnye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M., 1997. 180 s.

15. Pankova O.V., Kanov V.I., Fadeykina N.V. K voprosu o formirovanii nacionalnoy innovacionnoy sistemy // Sibirskaya finansovaya shkola. 2004. no 4. S. 84-93.

16. Nacionalnaya innovacionnaya sistema i gosudarstvennaya innovacionnaya politika Rossiyskoy Federacii: Bazovyy doklad k obzoru OESR nacionalnoy innovacionnoy sistemy Rossiyskoy Federacii. M.:

Minobrnauki, 2009. 208 s.

17. Malceva G.I., Fadeykina N.V. Finansovoe regulirovanie v sfere vysshego professionalnogo obrazovaniya / pod obshchey redakciey d-ra ekon. nauk, prof. N.V.Fadeykinoy. Novosibirsk, 2002.

18. Simkina L.G. Ekonomicheskaya teoriya. SPb.: Piter, 2008. 384 s.

19. Gershunskiy B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya obrazovaniya XXI veka. M.: Sovershenstvo, 1998. 606 s.

20. Lavrikov V.V. Sozdanie v vuze sistemy menedzhmenta kachestva v sootvetstvii s principami mezhdunarodnyh standartov // Vestnik Gumanitarnogo instituta. 2007. no 1(7). S. 7-9.

21. Milner B. Upravlenie intellektualnymi resursami // Voprosy ekonomiki. 2008. no 7. S. 129-140.

22. Skibickiy E.G., Cherednikova L.E., Cherepano-va M.V., Fadeykina N.V. Realizaciya innovacionnoy strategii vuza / pod obshchey redakciey d-ra ekon. nauk, prof. N.V. Fadeykinoy. Novosibirsk, 2008.