телефон в шапке

+7-999-464-41-16
900-1800,(GMT+6), Mon.–Fri.

site-name-en

Изображение в левую колонку

Contact Us

Our address:
Russia, 630099,
Novosibirsk,
ul. Каменская, 56
(map)
Tel.:
editorial office:
8-913-985-02-61
managing editor:
8-999-464-41-16
advertising manager:
8-913-785-30-97
Materials for publication should be addressed to:
E-mail: sfs@nsuem.ru
For subscription and purchase of the magazine:
E-mail: sfs@nsuem.ru

© Novosibirsk
State University
of Economics and Management

For permission to use
«SFS Journal» materials,
please apply to the SFS
Journal editorial office

Requisites

ИНН 5406011041
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50701000
р/сч 03214643000000015100

Financial control in system of financing of delictual risk in insurance

You are here

Pages: 
59-63
UDC Code: 
368.01:351.72
Authors: 
Dendiberya M Candidate of Economic Sciences  (asp2016@yandex.ru)

Definition of delictual risk is given, features of his manifestation in insurance are discussed. The role of financial control in system of financing of delictual risk in insurance is considered. The package of measures of financial control in a control system of delictual risk, allowing to influence all financial performance of insurance company is offered.

Files: 
References: 
1. Plesovskih Yu.G., Rozhkov Yu.V., Starinov G.P. Delikt-menedzhment kak faktor ekonomicheskoy bezopasnosti biznesa. Habarovsk: RIC HGAEP, 2011. 219 s.

2. Oblasov A.A. Deliktnye riski predprinimatelstva i metody upravleniya imi: avtoref. dis. ... kand. ekon. nauk: 08.00.05. Komsomolsk-na-Amure, 2012. 22 s.

3. Badyukov V.F., Dendiberya M.Yu. Analiz i klassifikaciya deliktnyh riskov v strahovanii // Strahovoe delo. 2014. no 10-11. S. 55-60.

4. Strahovanie riskov // Spravochnyy portal o strahovanii. URL: http://risk-insurance.ru/risk-management/what-is-the-risk-financing.html (data obrashcheniya: 10.12.2015).

5. Bogoyavlenskiy S.B. Upravlenie riskom v socialno-ekonomicheskih sistemah. SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 2010. 144 s.

8. Tulinov V.V., Gorin V.S. Strahovanie i upravlenie riskom: terminologicheskiy slovar. M.: Nauka, 2000. 565 s.

7. Korolkevich V.A., Korolkevich Yu.V. Sovremennyy anglo-russkiy strahovoy slovar. M.: GIS, 2002. 429 s.

8. Fakov V.Ya. Strahovanie: anglo-russkiy i russko-angliyskiy slovar. M.: Mezhdunarod. otnosheniya, 2007. 256 s.

9. Voronina N.L., Voronin L.A. Anglo-russkiy slovar strahovyh terminov. M.: IRTISS, 2001. 424 s.

10. GOST R 51897-2002. Menedzhment riska. Terminy i opredeleniya. URL: http://gostexpert.ru/gost/gost-51897-2002 (data obrashcheniya: 10.12.2015).

11. Elektronnyy slovar finansovyh terminov. URL: http://www.glossary.ib-bank.ru/solution/1244 (data obrashcheniya: 24.12.2015).

12. Rozhkov Yu.V., Starinov G.P. O formirovanii delikt-menedzhmenta kak otrasli nauchnogo znaniya // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2012. no 2. S. 16-21.