телефон в шапке

+7-999-464-41-16
900-1800,(GMT+6), Mon.–Fri.

site-name-en

Изображение в левую колонку

Contact Us

Our address:
Russia, 630099,
Novosibirsk,
ul. Каменская, 56
(map)
Tel.:
editorial office:
8-913-985-02-61
managing editor:
8-999-464-41-16
advertising manager:
8-913-785-30-97
Materials for publication should be addressed to:
E-mail: sfs@nsuem.ru
For subscription and purchase of the magazine:
E-mail: sfs@nsuem.ru

© Novosibirsk
State University
of Economics and Management

For permission to use
«SFS Journal» materials,
please apply to the SFS
Journal editorial office

Requisites

ИНН 5406011041
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области
(НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ
ГУ БАНКА РОССИИ//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
ОКТМО 50701000
р/сч 03214643000000015100

The role of the subjects of scientific and educational complexin the development of an innovative economy

You are here

Pages: 
82-91
UDC Code: 
001.895:001.89
Authors: 
Fadeikina Natal`ya V. Doctor of Economic Sciences, Professor  (fadeikinanv@yandex.ru, rektor@nnet.ru)
Baranova Inna V. Doctor of Economic Sciences, Professor  (baranova_sifbd@mail.ru)

The essence of the economy based on knowledge, that is innovative economy is considered; various systems of classification of know-ledge are given; the condition of the standard and legal base providing development of economy of knowledge is estimated; the role of the educational and scientific organizations locates in formation and development of innovative economy.

Files: 
References: 
1. Makarov V.L. Ekonomika znaniy: Uroki dlya Rossii // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2003. T. 73, no 5. S. 450-456.

2. Barilenko V.I., Krylova T.D. Rol povysheniya kachestva obrazovatelnyh uslug vuzov i nauchnyh organizaciy v razvitii ekonomiki, osnovannoy na znaniyah // Sibirskaya finansovaya shkola. 2012. no 6. S. 42-47.

3. Barysheva A.V. Ekonomika znaniy - chto eto znachit... URL: http://www/nest-expert.ru/node/55 (data obrashcheniya: 02.02.2015).

4. Mindeli L.E. Konceptualnye aspekty formirovaniya ekonomiki znaniy // Problemy prognozirovaniya. 2007. no 3. S. 121-125.

5. Krylova T.D. Rol obrazovatelnyh i nauchnyh organizaciy v razvitii ekonomiki, osnovannoy na znaniyah // Sibirskaya finansovaya shkola. 2010. no 6. S. 100-115.

6. Gruzkov I.V. Ot industrialnoy ekonomiki k ekonomike znaniy: teoreticheskie aspekty, usloviya i vozmozhnosti perehoda // Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2008. no 3 (16).

7. Lundvall V.-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.

8. Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1993.

9. Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics. 1995. Vol. 19, no 1.

10. Ivanova I. Nacionalnye innovacionnye sistemy // Voprosy ekonomiki. 2001. no 7. S. 59-70.

11. Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Progress, 1983.

12. Schumpeter J. Business Cycle: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process. New York: MacGraw-Hill, 1939.

13. Hayek F. Individualizm i ekonomicheskiy poryadok. M.: Izograf, 2000. 287 s.

14. Nort D. Instituty, institucionalnye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki. M., 1997. 180 s.

15. Pankova O.V., Kanov V.I., Fadeykina N.V. K voprosu o formirovanii nacionalnoy innovacionnoy sistemy // Sibirskaya finansovaya shkola. 2004. no 4. S. 84-93.

16. Nacionalnaya innovacionnaya sistema i gosudarstvennaya innovacionnaya politika Rossiyskoy Federacii: Bazovyy doklad k obzoru OESR nacionalnoy innovacionnoy sistemy Rossiyskoy Federacii. M.:

Minobrnauki, 2009. 208 s.

17. Malceva G.I., Fadeykina N.V. Finansovoe regulirovanie v sfere vysshego professionalnogo obrazovaniya / pod obshchey redakciey d-ra ekon. nauk, prof. N.V.Fadeykinoy. Novosibirsk, 2002.

18. Simkina L.G. Ekonomicheskaya teoriya. SPb.: Piter, 2008. 384 s.

19. Gershunskiy B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya obrazovaniya XXI veka. M.: Sovershenstvo, 1998. 606 s.

20. Lavrikov V.V. Sozdanie v vuze sistemy menedzhmenta kachestva v sootvetstvii s principami mezhdunarodnyh standartov // Vestnik Gumanitarnogo instituta. 2007. no 1(7). S. 7-9.

21. Milner B. Upravlenie intellektualnymi resursami // Voprosy ekonomiki. 2008. no 7. S. 129-140.

22. Skibickiy E.G., Cherednikova L.E., Cherepano-va M.V., Fadeykina N.V. Realizaciya innovacionnoy strategii vuza / pod obshchey redakciey d-ra ekon. nauk, prof. N.V. Fadeykinoy. Novosibirsk, 2008.